ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Οι μεταφράσεις ή οι άλλες υπηρεσίες που ανατίθενται στο EF TRADUZIONI υλοποιούνται και αποστέλλονται εντός της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί με τον εκάστοτε ιδιώτη ή φορέα. Σε περίπτωση αποστολής της ανατιθεμένης εργασίας μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος, ως απόδειξη για το χρόνο παράδοσης θεωρείται η ώρα και η ημερομηνία αποστολής. Στην περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρείας, ως απόδειξη για το χρόνο παράδοσης θεωρείται το τιμολόγιο αποστολής.