ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Οι κάτωθι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν ανά λέξη:

 

• Εμπορική Αλληλογραφία • Τουρισμός και Εστίαση • Πιστοποιητικά και Έντυπα

€ 0,065 + ΦΠΑ ανά λέξη (ήτοι € 6,5 + ΦΠΑ ανά 100 λέξεις)

 

• Ανθρωπιστικές επιστήμες • Χρηματοοικονομικά • Τεχνικά κείμενα • Ιατρικά κείμενα εκλαϊκευμένου λόγου € 0,075 + ΦΠΑ ανά λέξη (ήτοι € 7,5 + ΦΠΑ ανά 100 λέξεις)

 

• Νομικά κείμενα

€ 0,08 + ΦΠΑ ανά λέξη (ήτοι € 8 + ΦΠΑ ανά 100 λέξεις)

 

• Επιμέλεια

€ 0,02 + ΦΠΑ ανά λέξη (ήτοι € 2 + ΦΠΑ ανά 100 λέξεις)

 

Για τη μετάφραση λογοτεχνικών έργων, η αμοιβή και τα πνευματικά δικαιώματα θα καθορίζονται ad hoc. Για τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο.