ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, το συνολικό κόστος της μετάφρασης ή της υπηρεσίας πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά στον Τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας (Eduardo Fiorillo) IBAN: GR3501102040000020400861934    

 

 

Ο προϋπολογισμός κόστους που εξέδωσε το EF TRADUZIONI θεωρείται ότι έγινε αποδεκτός από τον εντολοδότη με την πράξη κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού. Η προθεσμία παράδοσης της μετάφρασης ή άλλης υπηρεσίας υπολογίζεται από τη στιγμή της πραγματοποίησης της αντίστοιχης χρηματικής κατάθεσης.