ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, το συνολικό κόστος της μετάφρασης ή της υπηρεσίας πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά στον εξής Τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό: 203/614131-54 (Κόττη Παρασκευή) και IBAN: GR8401102030000020361413154    


Ο προϋπολογισμός κόστους που εξέδωσε το EF TRADUZIONI θεωρείται ότι έγινε αποδεκτός από τον εντολοδότη με την πράξη κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού. Η προθεσμία παράδοσης της μετάφρασης ή άλλης υπηρεσίας υπολογίζεται από τη στιγμή της πραγματοποίησης της αντίστοιχης χρηματικής κατάθεσης.