ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Η ανάθεση κάποιας μετάφρασης ή παροχής υπηρεσιών γίνεται μόνο κατόπιν της αποδοχής, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, του προϋπολογισμού κόστους που έχει αποσταλεί από το EF TRADUZIONI.

Η διεξαγωγή της μεταφραστικής εργασίας ή της παροχής υπηρεσιών ξεκινά από τη ημερομηνία της τραπεζικής κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού.