ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Χάρη στην πολύχρονη επαγγελματική ενασχόληση του Eduardo Fiorillo και των συνεργατών του στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελληνικών και Ιταλικών επιχειρήσεων, το EF TRADUZIONI, προσφέρει επιπροσθέτως τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Αναζήτηση εταίρων και επαφές με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και ανάληψη διαμεσολαβητικού ρόλου για την κατάρτιση ή διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Έρευνα αγοράς με σκοπό την αναζήτηση εμπορικών συνεργατών στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Διαχείριση εμπορικής αλληλογραφίας, εκ του σύνεγγυς ή εξ’ αποστάσεως, στην Ελληνική, Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική γλώσσα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση προς τους Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν ή σπουδάζουν ήδη σε Ιταλικά Πανεπιστήμια. Υποστήριξη για την εκπόνηση πτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών.

Απομαγνητοφώνηση κειμένων στην Ελληνική, Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική γλώσσα.