ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Ως επιμέλεια, πέραν εκείνης που γίνεται εκ των πραγμάτων κατά τη μεταφραστική διαδικασία και η οποία αποσκοπεί στην εξακρίβωση της πληρότητας και της ακρίβειας ενός μεταφράσματος, νοείται ο έλεγχος, η διόρθωση και η υφολογική αναθεώρηση ενός κειμένου που έχει μεταφραστεί ή συνταχτεί από τρίτους, χωρίς όμως να ανατρέξουμε στο πρωτότυπο κείμενο.

Το EF TRADUZIONI αναλαμβάνει την επιμέλεια κειμένων γραμμένων στην Iταλική, Αγγλική, Γαλλική και Ελληνική γλώσσα σε λεξιλογικό, μορφοσυντακτικό και υφολογικό επίπεδο. Η εν λόγω επιμέλεια γίνεται από επιστήμονες που είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας-στόχου.