''ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ'' ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 

Η μεταφραστική διαδικασία, η οποία προσιδιάζει στη διαδικασία παραγωγής πρωτοτύπων κειμένων, είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη της τόσο τους επικοινωνιακούς σκοπούς του πομπού όσο και τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του αποδέκτη. Η πείρα μάς έχει δείξει ότι συχνά όσοι απευθύνονται σε κάποιο μεταφραστικό γραφείο δεν έχουν αποκλειστικά ανάγκη μιας απολύτως πιστής και πλήρους μετάφρασης αλλά χρειάζονται μια άλλη μορφή κειμενικής επεξεργασίας. Συνεπώς, το EF TRADUZIONI θεωρεί απαραίτητο να προσφέρει, σε όσους πελάτες το ζητήσουν, μια πιο ’’δημιουργική’’ απόδοση του πρωτοτύπου, όπως:

 

•  Συνοπτική ή περιληπτική μετάφραση και απόδοση

Μετάφραση επιλεγμένων σημείων, δηλαδή ειδικών σημείων του κειμένου τα οποία αφορούν ιδιαίτερα τον πελάτη

’’Ελεύθερη’’ αποδόση κειμένου, με άξονα τις συγκεκριμένες ανάγκες του εντολοδότη (λ.χ. εμπορική αλληλογραφία, διαφημιστικά φυλλάδια) και εναρμόνιση του μεταφράσματος με το γλωσσικό και υφολογικό επίπεδο που απαιτείται για ειδικές περιπτώσεις (ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εντοπιοποίηση κ.α.).